مشتریان گرامی در فروشگاه هیدرولیک تهران ثبت شکایات به صورت حضوری امکان پذیر است.